Meteen naar de inhoud

Actievoorwaarden Libelle zomerweek 2022 winactie

  Hoe werkt deze actie?

 1. @tag op het OXX Brand bericht (van de libelle zomerweek 2022 winactie) bij facebook en/of Instagram de persoon met wie je samen wil gaan.


Spelregels

 1. Deze winactie wordt uitgeschreven door OXX Brand BV. , gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats door te reageren met een @tag van een persoon met wie je samen wil gaan. 
 3. De actie geldt tot zondag 8 mei 2022 om 00:00. Bij deze winactie wordt er na afloop van de actieperiode 4 kaarten (2 kaarten Instagram deelnemer en
  2 kaarten Facebook deelnemer) verloot. Elke winnaar ontvangt 1 prijs ter waarde van € 35,90.
 4. De gewonnen toegangskaarten geven u alleen toegang tot de libelle zomerweek 2022 op woensdag 25 mei 2022. Parkeerkaart en eventuele overige kosten zijn niet inbegrepen.
 5. De winnaar wordt d.m.v. lootjes getrokken uit deelnemers die aan punt 1 “Hoe werkt deze actie?” voldoen. De trekking zal plaatsvinden op 8 mei 2022 na 12:00. De winnaar wordt daarna rond 18:00 op Facebook en Instagram bekend gemaakt.
 6. Alleen personen van 18 jaar en ouder woonachtig in Nederland komen in aanmerking om te winnen.
 7. Deelnemers mogen maar één keer deelnemen aan iedere Facebook en Instagram actie.
 8. OXX Brand BV handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 9. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan OXX Brand BV om hun namen van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website en op de social mediapagina’s OXX Brand BV bekend te maken.
 10. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de gewonnen prijs. Deze persoonsgegevens worden hierna verwijderd.
 11. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 12. De naam van de winnaar van de actie komt op het social media kanaal te staan waarop de actie heeft plaatsgevonden.
 13. Wanneer de winnaar zich niet binnen één week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 14. OXX Brand BV is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 15. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 16. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 17. In gevallen waarin spelregels niet voorzien, zal een besluit worden genomen door OXX Brand BV.
 18. OXX Brand BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze spelregels gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 19. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande spelregels en met onze privacyverklaring.
 20. Deze winactie is niet gesponsord of beheerd door Instagram of Facebook.